Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr VIII/30/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 12 września 2019r.  w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 01.10.2019 r. i wynosić będą odpowiednio:

– od gospodarstwa jednoosobowego z 17,50 zł na 33,00 zł

– od gospodarstwa wieloosobowego z 35,00 na 66,00 zł

Powyższe zmiany są niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach.