Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Działając na podstawie § 23ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach, Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 4 i 5 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z przyjętym poddziadziałem. Członkowie zamieszkali na:

os. Sienkiewicza –  04.03.2020 r. o godz. 15 30

os. Krupińskiego –  04.03.2020 r. o godz. 18 30

os. Gwarków + ul. Legnicka – 05.03.2020 r o godz. 15 30.

Wyżej wymienione części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Auli Forum przy ul. Skalników 6 w Polkowicach. Porządek obrad