Informacja

Informujemy, iż do 31 marca 2020 r. wszyscy użytkownicy lokali użytkowych położonych w Polkowicach przy ul. kard. Bolesława Kominka  2, 4 i 6 proszeni są o złożenie oświadczeń w celu naliczenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z Uchwałą Nr 47 z dn. 10.03.2020r. Zarządu Spółdzielni oraz Uchwałą nr VII/26/19 z dn.26.08.2019r. ZGZM w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM.

Oświadczenie można pobrać ze strony smcuprum.polkowice.pl w zakładce do pobrania/ regulaminy i formularze lub bezpośrednio tu:  Oświadczenie najemcy lokalu użytkowego

 Wypełniony dokument można wysłać pocztą elektroniczną na e-mail:

w.fudali@smcuprum.polkowice.pl  lub smcuprum@smcuprum.polkowice.pl

pocztą tradycyjną na adres: SM „ Cuprum” ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice, lub złożyć w holu głównym spółdzielni do przygotowanej do tego celu urny.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. (76)746-18-54  lub kom. 512-792-644.