Konkurs na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej”Cuprum” w Polkowicach. Treść ogłoszenia