Trzeci odczyt podzielników ul. Spółdzielcza, Wołodyjowskiego, Ratowników, Legnicka, Kolejowa, Górników, Skalników oraz Miedziana

Informujemy, iż po drugim terminie odczytów podzielników kosztów c.o. z budynków przy ul. Spółdzielcza, Wołodyjowskiego, Ratowników, Legnicka, Kolejowa, Górników, Skalników, oraz Miedziana nie zostały odczytane wszystkie podzielniki. W związku z powyższym wyznaczono 3 termin (płatny przez lokatora) na dzień 8 i 9 października 2020r.

8 października 

ul. Spółdzielcza- godz.16:00-17:00
ul. Wołodyjowskiego- godz.16:00-17:00
ul. Ratowniów-godz.17:00-18:00

ul. Legnicka -godz.18:00-19:00

9 października

ul. Kolejowa- godz.15:00-16:00
ul. Górników- godz.16:00-17:30
ul. Skalników-godz.17:00-18:00

ul. Miedziana- godz. 17:30-19:00