Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Działając na podstawie § 23 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w następujących terminach:

Członkowie zamieszkali na os. Sienkiewicza –  29.09.2020 r. o godz. 15 30

Członkowie zamieszkali na os. Krupińskiego –  29.09.2020 r. o godz. 17 30

Członkowie zamieszkali na os. Gwarków + ul. Legnicka – 30.09.2020 r o godz. 15 30.

Wyżej wymienione części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Kinie przy ul. Dąbrowskiego 1 w Polkowicach.