Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Od dnia 20.09.2021 r., od godzin porannych, przystępujemy do sukcesywnego uruchamiania centralnego ogrzewania w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni.

W związku z tym apelujemy o:

  • zakończenie wszelkich prac prowadzonych na instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie wymiany i likwidacji grzejników,
  • maksymalne odkręcenie wszystkich zaworów termostatycznych przy grzejnikach w celu uniknięcia zapowietrzenia   grzejników i pionów.

W przypadku stwierdzenia przecieków na instalacji centralnego ogrzewania należy powiadomić Spółdzielnię pod numerem tel.: 76 746 18 42 ,76 746 18 43, 509 253 863.