Odczyt podzielników ul. 11 Lutego 1-33 oraz ul. Skalników 23-39

Informujemy, iż został wyznaczony termin odczytów podzielników kosztów c.o. z budynków: ul. 11 Lutego 1-33 oraz ul. Skalników 23-39 według załączonego harmonogramu. Harmonogram odczytu