Odczyt podzielników: ul. Kmicica ,ul. Wołodyjowskiego, ul. Skrzetuskiego

Informujemy, iż został wyznaczony termin odczytów podzielników kosztów c.o. z budynków: ul. Kminica, ul.Wołodyjowskiego, ul.Skrzetuskiego według załączonego harmonogramu. Harmonogram odczytu podzielników