Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach