Ogłoszenie o wstrzymaniu dostawy ciepła na cele ciepłej wody użytkowej w dniach 24-25.06.2023 r.