Odczyty podzielników

Informujemy, iż zostały wyznaczone terminy odczytów podzielników kosztów c.o. z budynków:
Ociosowa 2-18
Górników 1-13
Górników 14-26
Kolejowa 1-13
Kolejowa 14-19
Lipowa 12-25
Lipowa 26-27
Lipowa 28-29
Harmonogram podzielników