Odczyt i montaż nowych podzielników ul. Spółdzielcza 1 oraz Spółdzielcza 4