Dodatek mieszkaniowy

jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje :

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej http://ops.polkowice.pl/?page_id=1910