Regulaminy i formularze

REGULAMIN zużycia wody i odprowadzania ścieków– obowiązuje od 08.12.2020 r.

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB- do celów naliczania opłaty za dźwigi oraz ryczałtów za wodę i gaz

NOWE Oświadczenie dotyczące śmieci od 1.06.2020 

Protokół  zdawczo  / odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo- odbiorczy mieszkania

Protokół  zdawczo  / odbiorczy lokalu użytkowego

Protokół zdawczo- odbiorczy lokalu użytkowego

REGULAMIN e-BOK

  Regulamin dostępu i korzystania z e-bok

REGULAMIN DOSTARCZANIA KORESPONDENCJI DO LOKALI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „CUPRUM”  W POLKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI SALD I OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SM „CUPRUM” W POLKOWICACH

Regulamin udzielania informacji i wyd.zaświadczeń o wysokości sald i opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzieni mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach.