Regulaminy i formularze

Protokół  zdawczo  / odbiorczy mieszkania

Protokół zdawczo- odbiorczy mieszkania

Protokół  zdawczo  / odbiorczy lokalu użytkowego

Protokół zdawczo- odbiorczy lokalu użytkowego oraz odczytu podzielników

REGULAMIN e-BOK

REGULAMIN DOSTARCZANIA KORESPONDENCJI DO LOKALI ZARZĄDZANYCH PRZEZ SM „CUPRUM”  W POLKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI SALD I OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI W ZASOBACH SM „CUPRUM” W POLKOWICACH

Regulamin udzielania informacji i wyd.zaświadczeń o wysokości sald i opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzieni mieszkaniowej CUPRUM w Polkowicach.