Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu:

 Ireneusz Traczyk– Zastępca Prezesa Zarządu 

email:i.traczyk@smcuprum.polkowice.pl