Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu:


Prezes Zarządu, Dyrektor Spółdzielni – mgr  inż. Ireneusz Traczyk 

Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych – mgr inż. Marek Stańczyszyn

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych, Główna Księgowa- mgr Renata Hönbrechts