Przetarg nieograniczony – Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach ul.Kolejowa 24A zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Zadanie 1 – Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach – ul. Skrzetuskiego 1-13.
Zadanie 2 – Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach – ul. Skrzetuskiego 2-14.

Termin składania ofert: 25.04.2019 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 rok godz. 10:10

Miejsce składania i otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem Inwestora zastępczego:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Projektowych „Inwestor” Sp. z 0.0., 67-200 Głogów ul. Stawna 4F

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.inwestor.glogow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=135