Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd   Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Cuprum” w Polkowicach zawiadamia, że zwołał na dzień 4 i 5 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podzieliła Walne Zgromadzenie na następujące części:

Członkowie zamieszkali na os. Sienkiewicza –  04.06.2019 r. o godz. 15 30.

Członkowie zamieszkali na os. Krupińskiego –  04.06.2019 r. o godz. 17 30.

Członkowie zamieszkali na os.Gwarków + ul. Legnicka – 05.06.2019 r o godz. 15 30.

Wyżej wymienione części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Kinie przy ul. Dąbrowskiego 1 w Polkowicach.   Treść ogłoszenia