Nowe ceny

Informujemy, że od dnia 01.07.2019r. następuje zmiana opłaty zaliczkowej za gaz (podstawa prawna: Uchwała Zarządu SM „Cuprum” w Polkowicach nr 45 z dnia 23.05.2019r).

Ponadto informujemy, że na podstawie zmiany Taryfy PGM Sp. z o.o oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2018r. od dnia 09.06.2019r. będą obowiązywały nowe taryfy:

– za dostarczenie wody 1 m3 wody                                                         6,09 zł/ m3

– za odprowadzenie 1m3 ścieków                                                          10,09 zł/ m3

RAZEM wg. Cennika PGM Sp z o.o.                                                        16,18 zł/m3

Dopłata uchwalona przez Radę Miejską w Polkowicach                   -3,18zł/m3

RAZEM cena wody i ścieków                                                               13,00 zł/m3

W związku z powyższym od 09.06.2019r. ulega zmiana ceny 1m3 wody i ścieków z 13,61 zł na 13,00 zł, natomiast przeliczenie zaliczek po nowej cenie następuje od dnia 01.07.2019r.

                                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                               „Cuprum” w Polkowicach