Przetarg na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach  o g ł a s z a :
Przetarg publiczny ustny na najem lokalu użytkowego położonego
w Polkowicach przy ul. kard. Bolesława Kominka  4: Treść ogłoszenia