UWAGA MIESZKAŃCY – informacja dotycząca gospodarstw dwuosobowych

W związku z planowanymi przez ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO zmianami metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy osoby zamieszkujące w GOSPODARSTWACH DWUOSOBOWYCH o wypełnienie oświadczeń, które dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej SM „CUPRUM” oraz przekazanie ich do spółdzielni do dnia 20 grudnia 2019r.  Oświadczenia przyjmowane są także listownie na adres spółdzielni: Kolejowa 24a,  59-100 Polkowice oraz pocztą elektroniczną e-mail: smcuprum@smcuprum.polkowice.pl Informacje o ilości GOSPODARSTW DWUOSOBOWYCH spółdzielnia przekaże do ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w celu kalkulowania stawki  za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych.Oświadczenie gospodarstwa dwuosobowe