Przetarg nieograniczony – Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach ul.Kolejowa 24A zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:  Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w Polkowicach – ul. 3-go Maja 1-14.

Termin składania ofert:  06.05.2020 rok godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.05.2020 rok godz. 10:10

Miejsce składania i otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach ul. Kolejowa 24A, 59-100 Polkowice.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem Inwestora zastępczego:

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Projektowych „Inwestor” Sp. z o.o., 67-200 Głogów ul. Stawna 4F

Inwestor Głogów – Dokumentacja przetargowa