Co planuje nowy prezes SM „Cuprum”?

Kontynuacja programu odnowy elewacji i docieplenia budynków oraz poszerzenie komunikacji z mieszkańcami – to główne cele, jakie w najbliższym czasie wyznaczył sobie Krzysztof Nester, nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach.

Pierwsze dni pracy nowego prezesa SM „Cuprum” upłynęły głównie na zapoznawaniu się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania spółdzielni. Ale już zapewnia, że program odnowy elewacji i docieplenia budynków wielorodzinnych, realizowany wspólnie z gminą Polkowice, będzie kontynuowany (dotychczasowy bilans współpracy to 10 budynków, w tym siedem zarządzanych przez spółdzielnię). Wszystko zależy jednak od możliwości finansowych obu stron.

– Obecnie pracujemy razem z panem burmistrzem i radą miejską nad współfinansowaniem programu, czego efektem będzie opracowanie harmonogramu remontów – mówi Krzysztof Nester, prezes SM “Cuprum” w Polkowicach. – O kolejności budynków, w przypadku ocieplenia, przyjęliśmy kryterium: rok budowy, a w przypadku odnowienia elewacji: rok ostatniego remontu. W pierwszej kolejności zauważymy więc zmiany na tych najstarszych budynkach. Ale pamiętajmy, że burmistrz musi uwzględnić sprawiedliwy podział środków, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy na zasobach spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy lokali komunalnych – dodaje.

W tym roku, jak zaznacza prezes SM, ma się zakończyć – trwający kilkanaście lat – program wymiany stolarki okiennej z drewnianej na plastikową. Jeśli ktoś ze spółdzielców nie złożył jeszcze wniosku, to zostały na to ostatnie dni.

Kolejną sprawą jest komunikacja z mieszkańcami. Jak wiadomo, elektroniczna obsługa jest szybsza, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Prezes SM ma plan, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółdzielcom.

– Chcę rozwinąć funkcjonalność e-BOK, z którego już teraz korzysta ponad 600 osób – wyjaśnia Krzysztof Nester. – Myślę o aplikacji mobilnej połączonej z naszym systemem rozliczeniowym, by można było podać stan licznika wody, sprawdzić swoje płatności, dowiedzieć się o awariach czy planowanych pracach. Chcę, by spółdzielnia była obecna w życiu mieszkańców, więc stworzę profil w mediach społecznościowych, komunikację on-line. Dużo ogłoszeń, informacji ważnych bądź ciekawych dla naszych mieszkańców będzie pojawiać się w sieci – zapewnia.

Spółdzielcy będą więc wiedzieć, kiedy planowane są poszczególne prace i zobaczą ich efekty. Ale osobiście, nadal mogą zgłaszać się do pracowników SM w budynku administracji przy ulicy Kolejowej 24 A.

– W najbliższym czasie przeanalizujemy ekonomiczne szanse, jakie niesie za sobą fotowoltaika, a także możliwość skorzystania z przystąpienia do nowo utworzonego Klastra Energii Zagłębia Miedziowego – dopowiada prezes SM, a jak dodaje, zamierza też korzystać z wiedzy i doświadczeń innych spółdzielni w kraju, które „mają już wdrożone innowacyjne projekty” usprawniające funkcjonowanie.

Przypomnijmy, że 29 czerwca Krzysztof Nester, radny powiatu polkowickiego, złożył rezygnację z funkcji wicestarosty, po niespełna dwóch latach jej pełnienia. Jak wtedy mówił, czekają go nowe wyzwania. Te wiązały się właśnie ze zmianami w zarządzie SM „Cuprum”, po wniosku dotychczasowego prezesa Ireneusza Traczyka o zmianę funkcji. Wybór jego następcy poprzedził konkurs na członka zarządu spółdzielni.

– Krzysztof Nester jest gwarantem dobrej współpracy pomiędzy spółdzielnią a samorządem, czyli burmistrzem Polkowic, między innymi, w celu pozyskiwania środków na różnego rodzaju inwestycje – mówił wtedy Sławomir Tarnowski, przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Cuprum”, radny miejski.

Efekty tej współpracy spółdzielcy będą z pewnością pilnie śledzić.

Źródło: https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/plany-nowego-prezesa-sm-cuprum/