Odczyty podzielników

Dnia 18.09.2020 r. odbędzie się drugi odczyt podzielników od godz. 15.00 do 19.00.

Prosimy o obecność w mieszkaniu w tym czasie.