Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Informujemy, że od dnia 28.09.2020 r., od godzin porannych, przystępujemy do sukcesywnego uruchamiania centralnego ogrzewania w budynkach.

W związku z tym apelujemy o:

  • zakończenie wszelkich prac prowadzonych na instalacji centralnego ogrzewania, szczególnie wymiany i likwidacji grzejników,
  • maksymalne odkręcenie wszystkich zaworów termostatycznych przy grzejnikach w celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników i pionów.

W przypadku stwierdzenia przecieków na instalacji centralnego ogrzewania należy zamknąć zawór odcinający i powiadomić Spółdzielnię pod numerem
tel.: 76 746 18 42 ,76 746 18 43, 509 253 863.