W grudniu 2020r. pracownicy spółdzielni nie wykonają odczytów wodomierzy