Dyżur nocny

INFORMUJEMY, ŻE PEŁNIONY JEST NOCNY DYŻUR TECHNICZNY
CODZIENNIE W GODZINACH 22:00 -7:00
tel.512-480-319