Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach informuje wszystkich mieszkańców o rozpoczęciu przygotowań do sezonu grzewczego.
W związku z powyższym prosimy o zakończenie wszelkich prac na instalacji centralnego ogrzewania do dnia 15.09.2020r.
W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
z Administracją Osiedla  tel. 76 746-18-46, 76 746-18-48
lub z Działem Majstrów tel. 76 746-18-42.