Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej –Arkadiusz Bloch
Z-ca Przewodniczącego –Włodzimierz Liberski
Sekretarz –Zbigniew Chyb
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –Zofia Szymaszczyk
Przewodniczący Komisji GZM –Mirosław Siemaszko
Członek – Elżbieta Pawełko
Członek – Sławomir Małachowski
Członek– Sławomir Tarnowski

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Zofia Szymaszczyk 
Członek  – Elżbieta Pawełko 
Członek  – Arkadiusz Bloch
Członek  – Włodzimierz Liberski