Rada Nadzorcza

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej -Sławomir Tarnowski

2. Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Siemaszko

3.Sekretarz Rady Nadzorczej- Sławomir Małachowski

4.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Zofia Szymaszczyk

5.Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi- Piotr Ożóg

6. Członek Rady Nadzorczej- Elżbieta Pawełko

7. Członek Rady Nadzorczej- Artur Kikut

8. Członek Rady Nadzorczej- Jan Zarzycki