Historia spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Polkowicach działa jako wyodrębnione osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubinie. W dniu 24.04.1973r. spełniając postulaty mieszkańców, Rady Narodowej oraz zakładów Górniczych „Rudna” i „Polkowice” odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni, która otrzymała nazwę Lokatorsko- Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach i działała na terenie miast Polkowice i Rudna. Przekazana spółdzielni nieruchomość składała się z 19 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w obrębie ulic: Skrzetuskiego, 11 Lutego, Spółdzielczej, krótkiej, Lenina (obecnie 3go Maja), Sztygarskiej i Górników, w ogólnej powierzchni- 68.337,5 m2.

Swoją działalność statutową, jako samodzielna jednostka spółdzielnia rozpoczęła od dnia 1.01.1974 r. W dniu 26.06.1973r. Rada Spółdzielni, której pierwszym przewodniczącym był Pan Marian Spójnik, powołała Społeczny Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” składający się z 5 osób. Przewodniczącym Zarządu został Pan Stefan Lewicki, który od początku samodzielnej działalności był również przewodniczącym etatowym.

Od 1.01.1976r. do 31.12.1981r. spółdzielnia sprawowała administrację nad całością zasobów w mieście. Od stycznia 1982r. zostały częściowo przekazane zasoby ( stare miasto, budynki przy ul. Ratowników 1-6, Kmicica 38,40,42) do powstającego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W roku 1983, przy zatwierdzaniu nowego statutu zmieniono nazwę spółdzielni na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach.

Zmiany na stanowisku prezesa Zarządu ( wcześniej przewodniczącego zarządu):

Stefan Lewicki– od powołania spółdzielni do czasu zatrudnienia prezesa etatowego (do 19.12.1978 r. członek Zarządu).

Władysław Tymków –   od 2.01.1975r.   do 16.11.1978r.

Bolesław Rostkowski– od 16.11.1978r.  do 30.06.1980r.

Jan Brysik – od 1.07.1980r.   do 30.09.1980r.

Mirosława Mazepa –   od 1.10.1980r.   do 31.12.1983r.

Józef Przybyło – od 1.01.1984r    do 30.01.1987r.

Edward Skowron – od 16.02.1987r.  do 31.01.1989r.

Edward Biegun –  od 15.04.1989r.  do 30.09.1997r.

Ireneusz Traczyk – od 01.10.1997r.  do 30.07.2020r.

– Krzysztof Nester – od 30.07.2020r. do 18.01.2024r.

Struktura budownictwa mieszkaniowego; w poszczególnych latach oddano do użytku następujące budynki, których inwestorem była SM „Cuprum”:

-rok 1974 –ul.Górników 14-16 (budynek przy ul. Górników 1-13 został przekazany przez Spółdzielnie Zagłębia Miedziowego w Lubinie),

-rok 1975 –ul.Kolejowa 1-13,

-rok 1976 –ul.Lipowa 12-25,ul.Ratowników 7-9, ul.Ratowników 10-12,

-rok 1977 –ul.Sztygarska 15-17, ul.Miedziana 1-3, ul.Miedziana 4-6, ul.Miedziana 7-9,

-rok 1978 –ul.Skalników 1-21,

-rok 1980 –ul.Skalników 41-57, ul.Skalników 59-79,

-rok 1982 –ul. Ociosowa 2-18, ul.Ociosowa 20-38,ul.Skalników 23-25 (budynek oddany do użytkowania etapami od 1982r. do 1985r.),

-rok 1983 –ul.Ociosowa 56-60, ul.Skalników 27-37,

-rok 1984 – ul.Ociosowa 40-54, ul.Skalników 33,

-rok 1985 – ul.Skalników 35-39,

-rok 1986 – ul.Skalników 22-28,

-rok 1987 – ul.Ociosowa 17-23, ul.Ociosowa 25-31,

-rok 1989 – ul.Kolejowa 14-19, ul.Lipowa 26-29.